Historik

År 2008 presenterade Härjedalens kommun en ny översiktsplan för Vemdalen och Björnrike. Där finns Örndalen med som nytt utbyggnadsområde. 6 000 bäddar får byggas. Samma år inledde Håkan Vallström, en av markägarna i området, utvecklingen av projektet Örndalen. Ytterligare energi kom 2010, när Björnrike öppnade fjällens längsta expresslift i granndalen. Sedan företagets bildande och fram till nyemissionen 2010 har Vallström finansierat och genomfört en rad investeringar och utredningar.

Från 2010 är det alla delägare gemensamt som finansierat olika utredningar, där den viktigaste är en Masterplan, upprättad av International Alpine Design, Colorado. Vidare har det gjorts en översiktlig utredning av projektets miljökonsekvenser, geotekniska utredningar sam översiktliga VA- och vägutredningar. Den rovfågelinventering som också gjordes visade att ett par av den mäktiga kungsörnen häckar i området. Fram till dess var projektnamnet Twin Valley AB. Detta har nu ändrats till Örndalen AB.

2013 och 2014 slutförhandlades alla markavtal. En miljökonsekvensbeskrivning togs fram. Härjedalens kommun beviljades tillstånd för avlopsanläggning. Arkitektritningar för Örndalen Resort Hotell togs fram och förhandlingar inleddes med Nordic Choice Hotels om ett managementavtal för hotellet.

Projektet har starkt stöd hos såväl Härjedalens kommun samt Länsstyrelsen i Jämtlands län. Kommunen har åtagit sig huvudmannaskapet för utbyggnaden av vattenförsörjning och reningsanläggning i Örndalen. Avgörande för projektets framgång är att det finns bindande avtal med samtliga markägare. All mark som behövs för att genomföra samtliga fyra etapper i projekt Örndalen är således säkrad.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår