Pressmeddelande den 23 november 2018

Örndalen överklagar till Högsta domstolen

Mark- och miljööverdomstolen avslog i oktober en begäran att bevilja prövningstillstånd för Sveriges första alpina storsatsning sedan 1980-talet, Örndalen Resort i Härjedalen. Projektet stoppades i lägre instans med hänvisning till att ett örnpar kan hotas. Örndalen Resort menar att domstolen har tillämpat lagen felaktigt, och överklagar beslutet till Högsta domstolen.

– Fallet borde prövas eftersom prejudikat saknas när det gäller hur artskyddsförordningen ska tillämpas i skidanläggningar. Vi menar att vår sak har stöd i EU-rätten och överklagar därför Mark- och miljööverdomstolens beslut till Högsta domstolen, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort.

Artskyddsförordningen syftar till att bevara vilda växter och djur vid förändring av och påverkan på naturen. Enligt EU-rätten måste negativa effekter på en arts bevarandestatus kunna påvisas för att artskyddsförordningen ska kunna tillämpas på det här aktuella sättet. Det tog inte den lägre instansen, mark- och miljödomstolen, hänsyn till när den valde att avslå en ansökan om miljötillstånd för den planerade alpina året-runt-satsningen i Härjedalen. I det överklagande som inlämnades till Mark- och miljööverdomstolen kunde Örndalen Resort visa att sådana effekter inte föreligger.

– Vi har hela tiden gjort vårt yttersta för att skydda det aktuella örnparet. De fågelskyddszoner om minst tusen meter som vi planerar för ger dem ett mycket starkt skydd, säger Mats Svensson.

Örndalen Resort kommer att utveckla sin talan till Högsta domstolen.

Örndalen Resort i Vemdalen kan bli Sveriges första alpina storsatsning sedan 1980-talet. Fullt utbyggd planeras året-runt-verksamheten ha 7 000–7 500 bäddar och bidra med 400 långsiktiga årsarbeten.

För ytterligare information kontakta

Mats Svensson, talesperson, Örndalen Resort
Mobil: 070-609 33 52
E-post: mats@orndalen.se

Björn Hellman, miljörättsadvokat och delägare, Advokatfirman Åberg & Co
Mobil: 070-770 77 82
E-post: bjorn.hellman@adv-aberg.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår