Miljansökan gällande vattenmagasin för snötillverkning

Det finns sedan tidigare en upprättad detaljplan för Örndalen som kommunfullmäktige i Härjedalen antog 2013-06-12. Planen har därefter ändrats och omfattar nu 5600 bäddar. Vilket godkändes av kommunen den 2016-08-11.

Vi avser nu att bygga ut området för turism med alpin inriktning enligt gällande översiktsplan och gällande detaljplan. Det finns numera två alternativa utformningar av anläggningen. Det ena förslaget innefattar skidområden på båda sidor om Skorvan, det andra och lite mindre förslaget innefattar enbart skidområden på den västra sidan av Skorvan. Allt boende ligger i så kallat ”ski in/ski out-läge” för att i största möjliga mån undvika biltrafik inom området. Basinriktningen ligger på utförsåkning men även andra vinter- och sommaraktiviteter kommer på sikt att utvecklas, till exempel kanot och cykel. 

Örndalen avser nu att söka tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för anläggningen som sådan och för den delen har samråd genomförts. För att möjliggöra skidåkning under hela vintersäsongen med rådande snöförhållanden är snöläggning med snökanoner en förutsättning. Därför avser bolaget att anlägga ett vattenmagasin på Nipfjället där vatten kan samlas upp för att sedan användas för snöläggning. För att försäkra sig om tillgång på vatten avser även Örndalen att söka tillstånd för att ta vatten ur Skorvan för snöläggning. Ett samråd har redan genomförts för ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken men det har därefter uppmärksammats att samrådet behöver kompletteras varför detta samråd nu genomförs.

Miljöansökan:
MKB 2015
Samrådsunderlag

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår