Pressmeddelande den 29 november 2016 

Fördubblat skyddsavstånd till örnparet när Örndalen gör förnyad satsning

Idag lämnar Örndalen Resort in en frivillig ansökan om miljöprövning till Mark- och miljödomstolen i Östersund för ett förminskat projekt än det som ursprungligen planerades i Vemdalen. Det nya projektet innebär att skyddsavståndet till områdets örnpar fördubblas. Därmed bedöms inte längre någon dispens från artskyddsförordningen för kungsörn behövas. Ett nationellt kunskapscentrum om örn ingår även i satsningen.

En central fråga i processen har varit hur stort avstånd det krävs mellan ett örnbo och en exploatering för att örnarna ska anses vara ostörda. Örndalen Resort har tagit hjälp av sakkunnig expertis vid det norska företaget Naturrestaurering AS i Oslo som gjort en internationell genomgång av kunskapsläget.

Deras slutsats är tydlig. Ett avstånd på 1 000 meter mellan ett örnbo och en exploatering är ett betryggande skyddsavstånd. Utifrån denna sakkunskap har projektplanerna förändrats och avståndet till örnparet har fördubblats jämfört med de ursprungliga planerna för Örndalen.

– Med det fördubblade avståndet skapar vi en extra skyddsmarginal till örnarna. Enligt tillgänglig expertis innebär det att det inte längre behövs ett undantag från artskyddsförordningen, något som vi argumenterar för i vår ansökan, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort.

Uppgifterna om skyddsavstånd är centrala i den ansökan om miljöprövning som nu lämnas in till Mark- och miljödomstolen. Till ansökan kommer även den tidigare vilande tillståndsansökan för vattenmagasin och snökanoner att läggas. Förhoppningen är att få ett tillståndsbeslut under våren 2017. Därmed skulle byggstart kunna ske sommaren 2017. Totalt omfattar den uppdaterade detaljplanen 5 600 bäddar. Fullt utbyggt kommer Örndalen att ha 7 000 – 7 500 bäddar.

– Vi presenterar nu ett reviderat Örndalen, fortsatt med året-runt-profil. Satsningen har fått en komprimerad utformning som lämnar mer natur orörd. Vi har helt följt den linje som Naturskyddsföreningen ursprungligen argumenterade för, säger Mats Svensson.

Planerna på ett nationellt kunskapscentrum om örn ingår fortsatt i den nya satsningen. Örndalen Resort kommer att söka dialog med Naturskyddsföreningen, Sveriges Ornitologiska Förening och Föreningen Kungsörn Sverige, samt myndigheter och organisationer om samverkan för att utveckla projektidén och genomföra en förstudie.

Fullt utbyggt bedöms även den reviderade satsningen på Örndalen Resort bidra med 400 långsiktiga årsarbeten. Därtill skapas minst 50 årsarbeten under den tioåriga utbyggnadsperioden.

– Exploatörerna har visat stor lyhördhet. Vi välkomnar detta. Projektet har stor samhällsnytta för kommunen. Nya arbetstillfällen i en växande och hållbar besöksnäring är precis vad vi behöver, säger Anders Häggkvist, kommunstyrelsens ordförande i Härjedalens kommun.

För ytterligare information kontakta

Mats Svensson, talesperson, Örndalen Resort
Mobil: 070-609 33 52
E-post: mats@orndalen.se

Anders Häggkvist, kommunstyrelsens ordförande i Härjedalen
Mobil: 070-339 13 51
E-post: anders.haggkvist@herjedalen.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår