Pressmeddelande den 22 juni 2015 

Förnyad satsning på året-runt-anläggningen Örndalen i Vemdalen

Örndalen Resorts styrelse har enhälligt beslutat att lämna in en ansökan om miljöprövning till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland för ett mindre projekt än det som ursprungligen planerades i Vemdalen. Bakgrunden är att Mark- och Miljööverdomstolens tidigare i år upphävde dispensen från artskyddsförordningen avseende kungsörn. Det nya projektet bygger på ett flertal förändringar genom vilka projektet anpassats till det örnpar som finns i området. Ett nationellt kunskapscentrum om örn ingår i satsningen.

– Vi presenterar nu ett reviderat Örndalen, fortsatt med året-runt-profil. Satsningen har fått en komprimerad utformning som lämnar mer natur orörd. Avståndet till berörda örnbon har fördubblats till 1000 meter, vilket med ännu större marginal lämnar det örnpar som finns i området ostört, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort.

En ny miljökonsekvensbeskrivning ska göras och en förnyad samrådsprocess kommer att hållas med berörda sakägare. Det planeras även för kompletterande utredningar av de inventeringar av järv, lo och björn som Länsstyrelsen Jämtland redan har genomfört i aktuellt område. Detta beräknas vara klart under senare delen av hösten 2015, då en ansökan om miljöprövning kan lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Örndalen Resorts förhoppning är att ett tillståndsbeslut finns färdigt våren 2016. Därmed kan byggstart ske nästa sommar.

– Nu är det viktigt att den nya satsningen blir så välförankrad som möjligt. Därför vill vi på ett tidigt stadium få miljökonsekvenserna för det nya projektet utredda och bjuda in till förnyad dialog med alla berörda parter, säger Mats Svensson.

Till sin hjälp med den nya utformningen har Örndalen Resort tagit amerikanska International Alpine Design, som formgett några av världens ledande alpina destinationer. Det nya projektet får, förutom ett utökat skyddsavstånd till det berörda örnparet, en komprimerad design som helhet, med en mer förtätad centrummiljö.

De planer som tidigare har presenterats på ett nationellt kunskapscentrum om örn ingår fortsatt i den nya satsningen. Örndalen Resort kommer att söka dialog med Naturskyddsföreningen, Sveriges Ornitologiska Förening och Föreningen Kungsörn Sverige, samt myndigheter och organisationer om samverkan för att utveckla projektidén och genomföra en förstudie.

Fullt utbyggt bedöms även den reviderade satsningen på Örndalen Resort bidra med 400 långsiktiga årsarbeten. Därtill skapas 50 årsarbeten under den tioåriga utbyggnadsperioden.

– Nu hoppas vi att samtliga inblandade kommer till samma slutsatser som vi när det gäller samhällsnyttan av en satsning på Örndalen. Nya arbetstillfällen i en växande och hållbar besöksnäring är precis vad vi behöver, säger Gunilla Zetterström-Bäcke, kommunstyrelsens ordförande i Härjedalens kommun.

För ytterligare information kontakta

Mats Svensson, talesperson, Örndalen Resort
Mobil: 070-609 33 52
E-post: mats@orndalen.se

Gunilla Zetterström-Bäcke, kommunstyrelsens ordförande i Härjedalen
Mobil: 072-219 44 30
E-post: gunilla.zetterstrom-backe@herjedalen.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår