Pressmeddelande den 16 februari 2015

Örndalen kommenterar Mark- och miljööverdomstolens beslut

Mark- och miljööverdomstolen meddelade i dag att Örndalen Resorts dispens från artskyddsförordningen avseende kungsörn upphävs. Domstolen motiverar sitt beslut med att anläggningens nyttoeffekter, i form av arbetstillfällen och en utvecklad besöksnäring, inte uppväger risken för att två kungsörnar kan tvingas flytta på sig. Domen kan inte överklagas.

– Domen är lika överraskande som ledsam. Domstolen har lyssnat på våra argaste kritiker som menar att två örnar i värsta fall kan tvingas flytta på sig. Andra experters bedömning är att fåglarna antagligen skulle stanna kvar. Att avvisa hundratals arbetstillfällen på de här grunderna framstår som obegripligt, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort.

Mark- och miljööverdomstolen skriver i domen att ”etableringen kommer att innebära cirka 300 nya arbetstillfällen och en fortsatt utveckling av turismen med långsiktiga ekonomiska och andra utvecklingsmässiga fördelar för Härjedalens kommun, samt varaktigt bidra till en ökad befolkning och fler arbetstillfällen”. Men domstolen kommer, ”även utifrån dessa förutsättningar”, till slutsatsen att ett överskuggande allmänintresse inte kan anses föreligga.

– Hundratals nya jobb i en utvecklad och hållbar besöksnäring i Norrlands inland borde betraktas som överskuggande allmänintresse. Vi har dessutom anpassat planerna i flera steg för att skydda de två fåglarna. Det finns ett uppenbart behov av att diskutera lagstiftningen, säger Mats Svensson.

Bakgrunden till dagens beslut var den dispens från artskyddsförordningen avseende kungsörn som projektet beviljades av Länsstyrelsen i Jämtland i maj 2013. Dispensen söktes därför att det fanns ett revirhävdande örnpar i utbyggnadsområdet, något som varit känt av kommunen sedan Översiktsplanen 2008 etablerades. Dispensen upphävdes sedan av Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt efter ett överklagande. Örndalen Resort sökte därefter, och fick prövningstillstånd, till Mark- och miljööverdomstolen för slutgiltigt avgörande.

Örndalen Resort i Vemdalen kan bli Sveriges första alpina storsatsning sedan 1980-talet. Projektet är uppdelat i fyra etapper och skulle fullt utbyggt omfatta 7 000 bäddar. De sammanlagda investeringarna beräknas till 2,5 miljarder kronor. Örndalen Resort skulle långsiktigt bidra med 400 årsarbeten till regionen. Till det ska läggas ytterligare 50 årsarbeten under byggtiden.

– Vi har under hela projektet haft ett starkt stöd från Länsstyrelsen, Härjedalens kommun, lokala företagare och berörd allmänhet. Nu får vi samla investerarna och avgöra hur vi ska gå vidare, säger Mats Svensson.

För ytterligare information kontakta

Mats Svensson, talesperson, Örndalen Resort
Mobil: 070-609 33 52
E-post: mats@orndalen.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår