Pressmeddelande den 8 juni 2018

Örndalen överklagar Mark- och miljödomstolens beslut

Örndalen Resort överklagar Mark- och miljödomstolens beslut att inte bevilja miljötillstånd för den planerade alpina året-runt-satsningen. I sin överklagan pekar Örndalen Resort på att domstolen gav projektet stöd på flera punkter och att de återstående bedöms som möjliga att åtgärda. Domstolens avslag motiverades med att en ökad besöksaktivitet i området fortsatt riskerar att störa örnarna. Överklagan stöds av Härjedalens kommun.

– Vi fick ett starkt stöd från domstolen för innehållet i vår miljöprövning. Domstolen anser dock att de föreslagna skyddsåtgärderna inte på ett tillräckligt sätt kommer att hindra mänsklig aktivitet inom 1000-meterszonen. Vi tar dessa argument på största allvar och är redo att arbeta för att stärka skyddet för kungsörnarna ytterligare, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort.

Bakgrunden till domen i Mark- och miljödomstolen var den ansökan om frivillig miljöprövning som Örndalen Resort lämnade in till Mark- och miljödomstolen för att få projektets miljökonsekvenser utredda. Miljöprövningen avsåg ett projekt med ny utformning jämfört med det ursprungliga, som lämnar mer natur orörd. Avståndet till det närmaste örnboet har ökats från 500 till 1 000 meter.

I maj 2018 kom Mark- och miljödomstolens dom som innebar att Örndalen Resorts inte beviljades miljötillstånd på grund av de störningar på kungsörnsparet som domstolen menar fortsatt föreligger. I domen pekade samtidigt domstolen på ett flertal punkter från ansökan som gillades. Domstolen delar vidare projektets bedömning att skador på grund av vattenverksamheten från verksamheten blir små.

Örndalen Resort i Vemdalen kan bli Sveriges första alpina storsatsning sedan 1980-talet. Totalt omfattar den uppdaterade detaljplanen 5 600 bäddar i året runt-verksamheten. Fullt utbyggd kommer Örndalen Resort att ha 7 000 – 7 500 bäddar och bidra med 400 långsiktiga årsarbeten. Därtill skapas 50 årsarbeten under den tioåriga utbyggnadstiden. De sammanlagda investeringarna beräknas till 2,5 miljarder.

– Härjedalens kommun stödjer överklagandet med kraft. Örndalen är ett samhälls- och infrastrukturprojekt med stor betydelse för sysselsättning, skatteunderlag och bibehållen samhällsservice i hela regionen, säger Anders Häggkvist, kommunstyrelsens ordförande i Härjedalen.

För ytterligare information kontakta

Mats Svensson, talesperson, Örndalen Resort
Mobil: 070-609 33 52
E-post: mats@orndalen.se

Anders Häggkvist, kommunstyrelsens ordförande i Härjedalens kommun
Mobil: 070-339 13 51
E-post: anders.haggkvist@herjedalen.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår