Pressmeddelande den 14 mars 2014

Örndalen överklagar Mark- och miljödomstolens beslut

Örndalen Resort överklagar Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva den tidigare beviljade dispensen från artskyddsförordningen. Örndalen Resort hänvisar dels till samhällsnyttan med 300 långsiktiga arbetstillfällen, dels till planerade åtgärder för att skydda det berörda kungsörnsparet. Överklagandet stöds av Härjedalens kommun.

– Vår dispensansökan beviljades av länsstyrelsen i Jämtland våren 2013. Att Mark- och miljödomstolen gör en annan bedömning menar vi till stor del bygger på missuppfattningen att trehundra långsiktiga arbetstillfällen i Härjedalen saknar allmänintresse, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort.

Naturvårdsverket pekar i en handledning på att dispens från artskyddsförordningen framför allt ska ges till infrastrukturprojekt av stort allmänintresse. I sin överklagan till Mark- och miljööverdomstolen anför Örndalen Resort att turistisk infrastruktur bör omfattas av ett modernt synsätt på samhällsutveckling. Det gäller inte minst i ett län som Jämtland, där turismen är en basnäring.

– Härjedalens kommun stödjer överklagandet med kraft. Örndalen är ett samhälls- och infrastrukturprojekt med stor betydelse för sysselsättning, skatteunderlag och bibehållen samhällsservice i hela regionen, säger Gunilla Zetterström-Bäcke, kommunstyrelsens ordförande i Härjedalen.

Mark- och miljödomstolen anför vidare att Örndalen skulle gynna privata intressen. Detta ifrågasätts också i prövningsansökan. Redan från start har projektet drivits i samarbete med såväl offentliga som privata aktörer. Bland de engagerade finns Härjedalens kommun, Norrlandsfonden och statliga Inlandsinnovation.

I sin ursprungliga ansökan om dispens från artskyddsförordningen beskrev Örndalen Resort långtgående skyddsåtgärder för de två kungsörnar som finns i området, vilket hade stor betydelse när länsstyrelsen i Jämtlands län beviljade ansökan.

– Vi beklagar att våra planerade skyddsåtgärder för kungsörnsparet inte har beaktats av Mark- och miljödomstolen. Vårt mål har hela tiden varit att kungsörnarna ska bli kvar i området. I samband med vår överklagan presenterar vi nu kompletterande planer på ett nationellt örncentrum i anslutning till Örndalen Resort. Idén fick jag under en resa i somras, när jag studerade orangutangernas situation på Borneo, säger Mats Svensson.

Syftet med ett nationellt örncentrum är att skapa en miljö för kunskapsspridning om kungsörnar i Sverige. Örndalen Resort söker nu dialog med Naturskyddsföreningen, Sveriges Ornitologiska Förening och Kungsörn Sverige, samt offentliga myndigheter och organisationer om samverkan för att utveckla projektidén och genomföra en förstudie.

Örndalen Resort i Vemdalen kan bli Sveriges första alpina storsatsning sedan 1980-talet. Projektet är uppdelat i fyra etapper och omfattar fullt utbyggt cirka 7 000 bäddar. De sammanlagda investeringarna uppgår till två miljarder kronor och projektet beräknas långsiktigt bidra med 300 årsarbeten.

För ytterligare information kontakta

Mats Svensson, talesperson, Örndalen Resort
Mobil: 070-609 33 52
E-post: mats@orndalen.se

Gunilla Zetterström-Bäcke, kommunstyrelsens ordförande i Härjedalen
Mobil: 072-219 44 30
E-post: gunilla.zetterstrom-backe@herjedalen.se 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår