Pressmeddelande den 31 oktober 2018

Inget prövningstillstånd för Örndalen

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit Örndalen Resorts överklagande. Bakgrunden är ett tidigare avgörande från lägre instans om att inte bevilja miljötillstånd för projektet. Den viktigaste skyddsåtgärden i ansökan syftade till att tillskapa ett skyddsområde kring det aktuella kungsörnsparet. Domen går att ifrågasätta, bland annat utifrån EU-rätten.

– Vi är mycket besvikna och förvånade. Under hela processen har vi arbetat systematiskt och med stor lyhördhet för att stärka skyddet för det berörda kungsörnsparet. Det fågelskyddsområde vi vill skapa ger ett starkt skydd, sannolikt starkare än för något annat kungsörnspar, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort.

Bakgrunden till domstolens besked var det utvecklade överklagande till Mark- och miljööverdomstolen som Örndalen Resort lämnade in i september i år. Syftet var att få den planerade alpina året-runt-satsningen prövad i högre juridisk instans. Överklagandet tog avstamp i frågan om de möjliga kvarvarande störningar på kungsörnsparet som mark- och miljödomstolen ansåg föreligga och därför inte beviljade miljötillstånd i maj 2018.

Örndalen Resort påbörjade därför en process med Härjedalens kommun för att inrätta ett fågelskyddsområde som skulle förbjuda mänsklig aktivitet inom den 1000-meterszon som hade inrättats. Mark- och miljööverdomstolen valde dock att avslå prövningsansökan utan närmare motivering.

– Beslutet är förvånande och går att ifrågasätta utifrån EU-rätten. Aktuellt regelverk slår fast att vid tillämpningen av artskyddsförordningen inom ramen för en tillståndsprövning måste alltid bedömas den eventuella negativa effekten på artens bevarandestatus. I ansökan har det tydligt visats att sådana effekter inte föreligger, säger miljörättsadvokaten Björn Hellman som arbetar med frågan för Örndalen.

Örndalen Resort i Vemdalen kan bli Sveriges första alpina storsatsning sedan 1980-talet. Fullt utbyggt planeras året-runt-verksamheten ha 7 000–7 500 bäddar och att bidra med 400 långsiktiga årsarbeten.

– Projektet har en stark förankring hos näringslivet i regionen, den politiska ledningen och inte minst människorna i bygden och under hela processen har vi arbetet nära dem som berörs. Nu kommer vi att studera domen i detalj innan vi bestämmer hur vi går vidare, säger Mats Svensson.

För ytterligare information kontakta

Mats Svensson, talesperson, Örndalen Resort
Mobil: 070-609 33 52
E-post: mats@orndalen.se

Björn Hellman, miljörättsadvokat och delägare, Advokatfirman Åberg & Co
Mobil: 070-770 77 82
E-post: bjorn.hellman@adv-aberg.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår