Pressmeddelande den 24 februari 2014

Örndalen kommenterar Mark- och miljödomstolens beslut

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt meddelade i dag att Örndalen Resorts tidigare beviljade dispens från artskyddsförordningen avseende kungsörn upphävs. Beslutet motiveras med att satsningens allmänintresse och samhällsnytta i form av arbetstillfällen och regional utveckling inte väger tillräckligt tungt, en bedömning som möter kritik bland annat från Härjedalens kommun. Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

– Besöksnäringen är oerhört viktig för oss. Att stoppa Örndalen vore att tacka nej till 300 nya årsarbeten. Det har vi inte råd med, säger Gunilla Zetterström-Bäcke, kommunstyrelsens ordförande i Härjedalen.

Redan när Härjedalens kommun antog översiktsplanen för Vemdalsområdet 2008 var förekomsten av områdets kungsörnspar känd. En fördjupad rovfågelsinventering visade att det fanns revirhävdande kungsörn i området. Länsstyrelsen i Jämtland bedömde därför att projektet behövde en dispens från artskyddsförordningen för att få drivas vidare. Dispensen beviljades av länsstyrelsen i maj 2013.

– Vi är besvikna över att våra planer för skyddsåtgärder för kungsörnen inte har beaktats i domen. Vårt mål har hela tiden varit att det berörda kungsörsparet ska kunna stanna kvar i området, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort.

I Tyskland finns ett antal jämförbara domar där domstolarna kommit till en helt annan slutsats än vad Mark- och miljödomstolen gjort i dag avseende allmänintresse och dispens.

Örndalen Resort i Vemdalen kan bli Sveriges första alpina storsatsning sedan 1980-talet. Projektet är uppdelat i fyra etapper och omfattar fullt utbyggt cirka 7 000 bäddar. De sammanlagda investeringarna på två miljarder kronor i Örndalen Resort beräknas långsiktigt bidra med 300 årsarbeten.

– Våra argument för dispensen är väl förankrade och vi har haft en nära dialog med länsstyrelsen och sakkunnig expertis genom hela processen. Vi kommer att studera domen noga innan vi bestämmer hur vi kommer att agera kring ett eventuellt överklagande och projektet som helhet, säger Mats Svensson.

För ytterligare information kontakta

Mats Svensson, talesperson, Örndalen Resort
Mobil: 070-609 33 52
E-post: mats@orndalen.se

Gunilla Zetterström-Bäcke, kommunstyrelsens ordförande i Härjedalen
Mobil: 072-219 44 30
E-post: gunilla.zetterstrom-backe@herjedalen.se 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår