Pressmeddelande den 8 maj 2014

Örndalen beviljas prövningstillstånd av Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt beviljar Örndalen Resort prövningstillstånd avseende den tidigare givna dispens från artskyddsförordningen för kungsörn som upphävdes av en lägre instans i februari 2014. Inför prövningen har nya utredningar bland annat visat att projektets sysselsättningseffekter är ännu större än vad som tidigare angetts.

– Vi ser med tillförsikt fram emot den slutgiltiga prövningen i Mark- och miljööverdomstolen. Vi har nu ytterligare underlag som ger vår ansökan ännu större tyngd, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort.

Det var i februari som Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt beslutade att upphäva Länsstyrelsens tidigare beviljade dispens från artskyddsförordningen för kungsörn. I den prövningsansökan som Örndalen Resort därefter lämnade till den högsta instansen, Mark- och miljööverdomstolen, bifogades ett antal kompletteringar kring de bakomliggande sakskälen för dispensansökan.

Det första sakskälet gäller frågan om projektets samhällsekonomiska betydelse med särskilt fokus på regionala sysselsättningseffekter. HUI Research bedömer nu, efter en omfattande analys, att projektet långsiktigt kommer att ge fyrahundra årsarbeten när anläggningen är fullt utbyggt. Det ska jämföras med tidigare beräkningar om trehundra årsarbeten. Nettoskillnaden är alltså hundra årsarbeten i positiv riktning. Till detta tillkommer ytterligare femtio årsarbeten under byggperioden.

– Vi har medvetet varit konservativa i våra lämnade uppgifter av projektets sysselsättningseffekter. Men när en expertinstans kommer till denna mer optimistiska slutsats kan vi bara konstatera att det stärker vår sak, säger Mats Svensson.

Det andra gäller frågan om alternativa lokaliseringar. Initialt i projektet genomförde den världsledande alpina designfirman International Alpine Design (IAD) en omfattande utvärdering av alternativa lokaliseringar i regionen. En fördjupad utredning och dokumentation av detta har nu gjorts utifrån de kriterier som projektledningen hade ställt upp för projektet och de anvisningar som getts i Härjedalens Översiktsplan från 2008. Med utgångspunkt från uppställda kriterier såsom närhet till storstadsområden, tillräcklig fallhöjd, tillräckligt antal bäddar, året-runt-profil, begränsad biltrafik och varierad skidåkning har samtliga potentiella områden i Härjedalens kommun utvärderats. IAD:s slutsats är tydlig. Den enda platsen i regionen som lämpar sig för projektet är Örndalen (även kallad Skorvdalen).

– Det känns viktigt att vi med en så grundlig utredning som nu gjorts kan slå fast att Örndalen är det enda möjliga lokaliseringsalternativet om projektet ska kunna genomföras, säger Mats Svensson.

Mark- och miljööverdomstolen kommer nu att slutgiltigt pröva om den tidigare givna dispensen från artskyddsförordningen ska gälla.

Örndalen Resort har under hela projekttiden haft ett starkt stöd från Härjedalens kommun.

– Vi gläds med projektet och framför allt de nya fakta som kommit fram som visar på ännu starkare sysselsättningseffekter. För Härjedalens kommun visar siffrorna otvetydigt det starka allmänintresset som ligger i projektet för bygden och regionen, säger Gunilla Zetterström-Bäcke, kommunstyrelsens ordförande i Härjedalen.

Örndalen Resort i Vemdalen kan bli Sveriges första alpina storsatsning sedan 1980-talet. Projektet är uppdelat i fyra etapper och omfattar fullt utbyggt cirka 7 000 bäddar. De sammanlagda investeringarna uppgår till två miljarder kronor och projektet beräknas långsiktigt bidra med 400 årsarbeten.

För ytterligare information kontakta

Mats Svensson, talesperson, Örndalen Resort
Mobil: 070-609 33 52
E-post: mats@orndalen.se

Gunilla Zetterström-Bäcke, kommunstyrelsens ordförande i Härjedalen
Mobil: 072-219 44 30
E-post: gunilla.zetterstrom-backe@herjedalen.se 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår