Pressmeddelande den 19 sep 2014

Nyupptäckt örnrevir ett steg närmare storsatsning på Örndalen

Örndalen Resort i Vemdalen kan bli Sveriges första alpina storsatsning sedan 1980-talet och beräknas ge 400 årsarbeten. Inom en tvåmilsradie från området finns minst sju besatta kungsörnsrevir, två fler än ursprungligen känt. Det kungsörnsrevir som ligger närmast den planerade anläggningen bedöms ha goda möjligheter att förbli bebott vid en utbyggnad, övriga revir berörs inte alls. Länsstyrelsen i Jämtland har tillstyrkt projektet, vilket har överklagats, och det ligger nu för slutgiltigt avgörande hos Mark- och miljööverdomstolen.

– Jag hoppas att domstolen inser vad fyrahundra nya årsarbeten skulle betyda för vår region. Det motsvarar minst trettiofemtusen arbetstillfällen i Stockholmsregionen. Dessutom handlar det om en utveckling av en basnäring som kommer att bli allt viktigare framöver, säger Gunilla Zetterström-Bäcke, kommunstyrelsens ordförande i Härjedalens kommun.

Frågan om det kungsörnsrevir med tre bon, varav ett ligger en knapp kilometer från den närmaste planerade skidnedfarten, har varit central ända sedan länsstyrelsen i Jämtland beviljade Örndalen Resort dispens från artskyddsförordningen i maj 2013. Då var det känt att det fanns ytterligare fyra besatta kungsörnsrevir inom en tvåmilsradie runt Örndalen. Nu vet man att det finns totalt minst sju besatta revir i området; det sista upptäcktes helt nyligen.

– För att skydda det närmaste reviret har vi anpassat utbyggnadsplanerna och flyttat ett antal skidbackar. Det nyupptäckta reviret och de övriga fem reviren påverkas inte av Örndalen, men de är ändå intressanta eftersom de indikerar att bevarandestatusen för kungsörn är god även lokalt och regionalt, säger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort.

De omkringliggande reviren framhålls i ett yttrande som projektet nu har lämnat till Mark- och miljööverdomstolen. I yttrandet berörs även regionala sysselsättningseffekter; Örndalen Resort har tidigare bedömt att satsningen, fullt genomförd, kommer att bidra med 300 årsarbeten. Nu visar fördjupade beräkningar från analys- och forskningsföretaget HUI Research att projektet kommer att skapa 400 nya årsarbeten i Härjedalens kommun.

– Vi vill utveckla en hållbar besöksnäring som ger långsiktiga arbetstillfällen. De som vill stoppa oss argumenterar som om det bara fanns ett kungsörnsrevir i området och att detta med nödvändighet tar skada om vi får klartecken att bygga. Sanningen är att det finns ett flertal revir och att även det som ligger närmast Örndalen bedöms ha goda chanser att förbli bebott, säger Mats Svensson.

Örndalen Resort i Vemdalen kan bli Sveriges första alpina storsatsning sedan 1980-talet. Projektet är uppdelat i fyra etapper och omfattar fullt utbyggt cirka 7 000 bäddar. De sammanlagda investeringarna uppgår till två och en halv miljarder kronor och projektet beräknas långsiktigt bidra med 400 årsarbeten.

För ytterligare information kontakta

Mats Svensson, talesperson, Örndalen Resort
Mobil: 070-609 33 52
E-post: mats@orndalen.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår